real estate menu left
real estate menu right

VYHLEDAT

NEVEŘEJNÁ ČÁSTPROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S QUIQ?

P r o f i   p ř í s t u p

S p o l e h l i v o s t

Co děláme, děláme dobře a zodpovědně. Zázraky neumíme a neslibujeme. Slíbíme pouze to, co můžeme a umíme zrealizovat.

V l a s t n í   z k u š e n o s t

P ř á t e l s k é   p r o s t ř e d í

Nenarodili jsme se jako TOP manageři. Naopak. Začínali jsme v terénu, nabité zkušenosti zužitkováváme v realizaci Vašich projektů. Naši spolupracovníci i klienti jsou s námi rádi, o čemž svědčí dlouhodobost vzájemné spolupráce.

E f e k t i v n í   h o s p o d a ř e n í

Nemáme honosné sídlo, tudíž nepotřebujeme financovat nadbytečné množství fixních nákladů. Pracujeme efektivně, šetříme Vaše peníze.

KDO JE VLASTNĚ QUIQ?

Od roku 2004 jste se na českém trhu setkávali se službami agentury Quickpromotion, která se v listopadu 2010 transformovala na společnost QUIQ s.r.o.

Od tohoto data můžete využívat nejen rozšířeného portfolia služeb v rámci České republiky, ale i kompletně pokrytého Slovenska.

Nad rámec naší standardní nabídky, která zastřešuje služby v oblastech Promotion, Produkce, Monitoring a Event, pomáháme klientům i se službami vnímanými jako doplňkovými. Nicméně v našem podání umíme tyto služby dodat jako celek tak, aby se nemuseli o nic starat.

Například In-store promotion (road show, ...) může zahrnovat kompletní zajištění:

logistiky od klienta a dodavatelů až na cílové místo včetně uskladnění vybavení či POS materiálů,

produkce od nápadu až k umístění na místo prodeje / cílové místo,

- ...

.

 


QUIQ s.r.o 2010 thanks SiteGround.com